Katedra Pojazdów Samochodowych

Publikacje KPS

Publikacje KPS

Wymiernym efektem działalności badawczej pracowników Katedry Pojazdów Samochodowych jest szereg prac opublikowanych w czasopismach naukowych i recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych.

Publikacje naszych pracowników są gromadzone w bazie ORCID. Dostęp do tych zasobów jest możliwy po kliknięciu na imię i nazwisko określonego pracownika.