Katedra Pojazdów Samochodowych

Kontakt

Kontakt

ADRES
Katedra Pojazdów Samochodowych

ul. B. Chrobrego 45
26-600 Radom

Sekretariat czynny w każdy wtorek w godz. 7.30-15.30.

TELEFON
+48 48 361 7658 – Kierownik KPS

+48 48 361 7642 – Sekretariat                   (wtorki 7.30-15.30)