Katedra Pojazdów Samochodowych

Projekty NCBiR

Projekty NCBiR

Uczestniczymy w transferze innowacji do otoczenia gospodarczego.

Pracownicy Katedry Pojazdów Samochodowych posiadają bogate doświadczenie w planowaniu, pozyskiwaniu i prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Są również certyfikowanymi ekspertami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Oferujemy przygotowanie opinii o innowacjach oraz wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania wniosków o finansowanie projektów NCBiR.

Na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu badawczym przedstawiamy możliwości skorzystania z dostępnych programów pomocowych oraz warunki i możliwości otrzymania dotacji we współpracy z naszą Uczelnią.

Wraz z przedsiębiorstwami opracowujemy wnioski o dofinansowanie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych.

Zapraszamy do wspólnych działań.