Katedra Pojazdów Samochodowych

Studiuj u nas

Studiuj u nas

3,5-Letnie studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia
Kierunek: Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym

STUDIA INŻYNIERSKIE

Po ukończeniu studiów nasi absolwenci otrzymują tytuł inżyniera.

STUDIA O PROFILU PRAKTYCZNYM

Studia o profilu praktycznym to mniej wykładów i więcej ciekawych zajęć praktycznych.

KIERUNEK PRZYJAZNY DLA WSZYSTKICH KANDYDATÓW NA STUDIA

Nie wymagamy wiedzy specjalistycznej, ponieważ techniki samochodowej uczymy od podstaw.

WIELE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO STUDIACH

 • Salony sprzedaży samochodów;
 • Stacje obsługi, diagnostyki i naprawy samochodów osobowych i ciężarowych;
 • Firmy produkujące i dystrybuujące części zamienne;
 • Firmy transportowe;
 • Inspekcja Transportu Drogowego;
 • Ośrodki szkolenia kierowców;
 • Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego;
 • Wydziały komunikacji miast i gmin;
 • Towarzystwa ubezpieczeniowe;
 • Jednostki policji zajmujące się ruchem drogowym;
 • Firmy rzeczoznawcze;
 • Firmy ratownictwa drogowego i pomocy drogowej;
 • Przygotowujemy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

NOWOCZESNE TREŚCI ZAJĘĆ – PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

 • Diagnostyka samochodów;
 • Komputerowa symulacja ruchu samochodów;
 • Tuning samochodów;
 • Inżynieria pojazdów z napędem hybrydowym;
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce i UE;
 • Podstawy opisu i analizy zdarzeń drogowych;
 • Badania i rekonstrukcja zdarzeń drogowych;
 • Wycena kosztów napraw i wartości samochodów po wypadkach.

PRAKTYKI ZAWODOWE

Praktyki realizowane są w renomowanych przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki zawodowej w oparciu o zatrudnienie w firmach związanych z tą branżą.

CZĘŚĆ STUDIÓW/PRAKTYK ZA GRANICĄ

Nasi studenci w ramach Programu Erasmus+ mogą część studiów odbyć w zaprzyjaźnionych uczelniach zagranicznych (maksymalnie 2 semestry). W tym czasie otrzymują stypendium – ok. 500 Euro/mies., a podczas praktyki dodatkowo 100 Euro/mies.

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „TURBODOŁADOWANI”

Dajemy studentom możliwość pogłębiania wiedzy
i rozwijania twórczych inspiracji w dziedzinach często wykraczających poza obowiązujące programy studiów.

Zapraszamy do obejrzenia filmu nakręconego przez studentów kierunku Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym i zobaczenia czym się zajmują oraz co potrafią.

Więcej szczegółów, np. o wsparciu finansowym studentów, opłatach za akademiki i naszych laboratoriach można znaleźć w Informatorze dla kandydatów na STUDIA SAMOCHODOWE.

Informator dla kandydatów
na studia samochodowe