Katedra Pojazdów Samochodowych

Szkolenie z „Symulacji ruchu samochodu do wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych”

Szkolenie z „Symulacji ruchu samochodu do wspomagania rekonstrukcji wypadków drogowych”

W dniach 13-14 stycznia 2022r. odbyło się szkolenie dla studentów studiów dualnych w ramach projektu nr POWR.03.01-00-00-DU37/18 pt.” Podniesienie jakości i efektywności kształtowania wiedzy oraz umiejętności praktycznych studentów na kierunku Samochody i bezpieczeństwo w transporcie drogowym poprzez utworzenie studiów dualnych”. W szkoleniu uczestniczyli wszyscy studenci biorący obecnie udział w projekcie.

Szkolenie przeprowadziła firma CYBID sp. z o.o. sp. k. z Krakowa.