Katedra Pojazdów Samochodowych

Sukces Studenckiego Koła Naukowego „Turbodoładowani”

Sukces Studenckiego Koła Naukowego „Turbodoładowani”

We wrześniu 2020 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowił program pod nazwą „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”. Przedmiotem tego programu jest m.in. wsparcie studenckich kół naukowych w realizacji innowacyjnych projektów. Nabór wniosków do tego programu był realizowany w okresie 12 październik – 13 listopada 2020 r. Na Wydziale Mechanicznym przygotowano trzy takie projekty, które zostały wysłane do Ministerstwa. Do konkursu zgłoszono łącznie 244 wnioski, z czego Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 128 projektów. Wśród nich znalazł się wniosek przygotowany przez SKN „Turbodoładowani”. Nasze studenckie koło naukowe uzyskało dofinansowanie w kwocie 70 000 zł, które zostanie wydatkowane na opracowanie i wykonanie demonstratora lekkiego pojazdu z napędem elektrycznym wraz z modułowym systemem badań trakcyjnych. Budowa tego pojazdu ma zostać ukończona w połowie przyszłego roku. We wniosku założono, że wykonany prototyp zostanie następnie zaprezentowany międzynarodowej grupie studentów, wykładowców i przedsiębiorców, którzy przyjadą w połowie 2022 r. do naszej Uczelni w ramach wykonywanego przez nas projektu E-Drive Tour. Przypominamy, że jest to projekt realizowany w międzynarodowym konsorcjum, finansowanym przez Komisję Europejską w ramach działania pn. „Sojusze na rzecz wiedzy”. W europejskim konkursie zgłoszono 135 wniosków, z czego do finansowania zakwalifikowano 33 projekty, w tym jeden ze znaczącym wkładem merytorycznym pracowników Wydziału Mechanicznego UTH Radom. Wskazane sukcesy pokazują, że Wydział Mechaniczny wykorzystuje posiadany potencjał do realizacji różnych działań w skali europejskiej, nie ustępując w tym zakresie znacznie silniejszym ośrodkom akademickim w Polsce. Gratulujemy członkom SKN „Turbodoładowani” odniesionego sukcesu. Wniosek o finansowanie projektu został przygotowany przy wsparciu merytorycznym pracowników Katedry Pojazdów Samochodowych – dr inż. Tomasza Skrzeka oraz mgr inż. Leszka Jemioła, którym dziękujemy za ich zaangażowanie w pracę na rzecz SKN „Turbodoładowani”.