Katedra Pojazdów Samochodowych

Władze KPS

Władze KPS

dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH

Kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych

tel.: +48 48 361 7658
e-mail: krzysztof.gorski@uthrad.pl