Katedra Pojazdów Samochodowych

Historia KPS

Historia KPS

Zanim powstała Katedra Pojazdów Samochodowych…

Od 1 października 1978 roku, wraz z początkiem samodzielności Uczelni i Wydziału Mechanicznego, decyzją ówczesnego Rektora Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu, prof. dra hab. inż. Michała Hebdy, utworzono na Wydziale Mechanicznym dwa instytuty zajmujące się problematyką konstrukcji i eksploatacji pojazdów: Instytut Eksploatacji Pojazdów (IEP) oraz Instytut Teorii Konstrukcji Pojazdów i Urządzeń Transportowych (ITKPiUT). W momencie powstania dyrektorem IEP mianowano prof. dra hab. inż. Michała Hebdę, a dyrektorem ITKPiUT – doc. dra hab. inż. Andrzeja Kowalewicza. W skład IEP wchodziły: Zakład Badań Eksploatacyjnych, Zakład Filtracji Płynów, Zakład Odnowy Pojazdów, Zakład Diagnostyki, Zakład Zastosowań Produktów Naftowych, Zakład Eksploatacji Silników Spalinowych, Zakład Eksploatacji Instalacji Elektrycznych Pojazdów, Zakład Technicznej Eksploatacji Pojazdów oraz Zakład Regeneracji Pojazdów. ITKPiUT tworzyły natomiast: Zakład Podstaw Konstrukcji Maszyn i Trybologii, Zakład Teorii i Konstrukcji Samochodów oraz Zakład Teorii i Konstrukcji Silników Spalinowych. W roku 1979 do Instytutu przeniesiono też (z Instytutu Budowy Maszyn) Zakład Mechaniki oraz Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego.

W roku 1980, na bazie IEP, przy WSI w Radomiu utworzone zostało Centrum Uczelniano-Przemysłowe Eksploatacji Pojazdów i Maszyn (CUPEPiM). Dyrektorem Centrum został prof. dr hab. inż. Michał Hebda. W roku 1981 do CUPEPiM włączona zostaje część ITKPiUT związana z pojazdami (Zakład Teorii i Konstrukcji Samochodów oraz Zakład Teorii i Konstrukcji Silników Spalinowych). W roku 1983 dyrektorem CUPEPiM zostaje prof. dr hab. inż. Ryszard Marczak.

Z dniem 15 lipca 1986 roku CUPEPiM zostało zlikwidowane, a na jego bazie powstało Międzyresortowe Centrum Eksploatacji Majątku Trwałego (obecnie Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu – poza strukturą Uczelni) oraz Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn (IEPiM) na Wydziale Mechanicznym WSI w Radomiu.

Utworzenie Katedry Pojazdów Samochodowych

Od 1 października 2019 roku w wyniku restrukturyzacji Uczelni w miejsce Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn zostaje utworzona Katedra Pojazdów Samochodowych (KPS).

Władze IEPiM i KPS – historycznie

1986-1998 – prof. dr hab. inż. Ryszard Marczak (dyrektor IEPiM)

1998-2003 – prof. dr hab. inż. Andrzej Kowalewicz (dyrektor IEPiM)

2003-2008 – dr inż. Mirosław Gidlewski (dyrektor IEPiM)

2008-31.01.2019 – prof. dr hab. inż. Sławomir Luft (dyrektor IEPiM)

01.02.2019-30.04.2019 – dr inż. Mirosław Gidlewski (dyrektor IEPiM)

01.05.2019-30.09.2019 – dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH (dyrektor IEPiM)

Od 01.10.2019 – dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. UTH. (kierownik KPS)