Katedra Pojazdów Samochodowych

Profil naukowy KPS

Profil naukowy KPS

Działalność naukowa Katedry Pojazdów Samochodowych skupia się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianą techniką samochodową oraz eksploatacją pojazdów i maszyn.

Katedra zatrudnia wyspecjalizowaną kadrę pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dysponuje dobrze wyposażonymi laboratoriami z tego zakresu.

Profil naukowy KPS

 • Badania silników spalinowych
 • Badania procesów spalania paliw konwencjonalnych i alternatywnych
 • Płyny i paliwa samochodowe
 • Eksploatacja pojazdów i maszyn
 • Diagnostyka pojazdów
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego
 • Badania trakcyjne pojazdów
 • Rekonstrukcja zdarzeń drogowych
 • Rzeczoznawstwo samochodowe
 • Inżynieria produkcji
 • Logistyka w motoryzacji
 • Odnawialne źródła energii

 

Więcej o prowadzonych badaniach oraz wyposażeniu naszych laboratoriów można znaleźć w Ofercie współpracy dla przedsiębiorstw.

Oferta współpracy
dla przedsiębiorstw