Katedra Pojazdów Samochodowych

Seminarium z udziałem Katedry Pojazdów Samochodowych UTH Radom

Seminarium z udziałem Katedry Pojazdów Samochodowych UTH Radom

21 października 2021 r. na Wydziale Transportu, Elektrotechniki i Informatyki odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Katedrę Eksploatacji i Organizacji Transportu, UTH Radom.

W seminarium uczestniczyli: kierownik Katedry Pojazdów Samochodowych – dr hab. inż. Krzysztof Górski, prof. dr hab. inż. Wincenty Lotko oraz dr inż. Robert Gielniewski.

Podczas seminarium przedstawiono dwa referaty. Pierwszy referat został zaprezentowany przez prof. W. Lotko, pracownika Katedry Pojazdów Samochodowych. Wystąpienie prof. W. Lotko dotyczyło wykorzystania paliw alternatywnych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym. Natomiast drugi referat pt. „Wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy pilota statku powietrznego” został przedstawiony przez mjr pil. dr Tomasza Goździckiego, który reprezentował Katedrę Bezpieczeństwa Transportu Lotniczego Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Nad sprawną organizacją seminarium czuwał kierownik Katedry Eksploatacji i Organizacji Transportu dr hab. inż. Andrzej Krzyszkowski, prof. UTH Radom.